Norsk English

Veileder til ressursregelverket – god virksomhetsstyring

Etter anmodning fra Olje- og energidepartementet har Norsk olje og gass etablert Veileder til ressursregelverket – god virksomhetsstyring. Veilederen er en søkebase til lovregler, forskrifter, retningslinjer, konsesjons- og avtaleverk knyttet til Olje- og energidepartementets forvaltningsområde. Helse-, miljø- og sikkerhetsrelaterte regler og retningslinjer, samt skatt er ikke tatt inn i basen.

Veileder til ressursregelverket – god virksomhetsstyring, er utarbeidet av Norsk olje og gass og blir oppdatert når nødvendig. Alle rettigheter til basen tilligger Norsk olje og gass som eier av innholdet i Veilederen og EPIM som eier av webløsningen.

Veilederen kan integreres i medlemsbedriftenes interne systemer for virksomhetsstyring. Bruk av Veilederen er åpen og offentlig tilgjengelig, men enhver form for kopiering eller annen tilvarende utnyttelse krever samtykke fra Norsk olje og gass og/eller EPIM.

Norsk olje og gass og EPIM er ikke ansvarlig for feil eller mangler som fremkommer i Veilederen eller i tilknyttede dokumenter, lenker eller andre henvisninger

Les mer om Veilederen her

For spørsmål og kommentarer vedrørende Veilederen, ta kontakt med EPIM - jvm-domain@epim.no

Før tildeling

Fasen "Før tildeling" omfatter i denne veileder lov, forskrifter, retningslinjer fram til utvinningstillatelse tildeles selskaper for felles å drive petroleumsvirksomhet på et definert geografisk område.  

Åpne alle
Lukk alle
Myndighets- relasjon Partner- relasjon Lov / forskrift Konsesjons / avtaleverket Retningslinjer / veiledere / div Merknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
Merknad
Åpning av område med sikte på petroleumsvirksomhet
Åpning av nye områder
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsekvensutredning ved åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Prekvalifisering
Krav til dokumentasjon for operatørvurdering
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Krav til dokumentasjon for rettighetshavervurdering
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Undersøkelsestillatelse
Tildeling av undersøkelsestillatelse m.v.
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Avtaler med sikte på å søke om utvinningstillatelse
Avtaler med sikte på å søke om utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Nominasjon av område for utlysning
Nominasjon av område for utlysning
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Utvinningstillatelse
Modell for utvinningstillatelse ved ordinære runder
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Avtale for petroleumsvirksomhet (inkl. samarbeids- og regnskapsavtalen)
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Innbydelse
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Søknad
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Behandlingsgebyr
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Utlysning og tildeling, tildelingskriterier
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Rett for andre til undersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Rett for andre til å plassere innretninger m.v.
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO)
Modell for utvinningstillatelse i runde for Tildeling i forhåndsdefinert område
check Myndighetsrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Utlysning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Søknad om utvinningstillatelse til TFO (2018)
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Rapportering av selskapsinformasjon (2018)
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Søknadsbrev (2018)
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Vilkårsstillelse
Myndighet til å gi forskrifter og fastsette vilkår
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Vilkår og krav
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Arbeidsforpliktelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift

Letefase

Letefasen omfatter i denne veileder lov, forskrifter, retningslinjer, konsesjons- og avtaleverk fra utvinningstillatelse er tildelt selskaper som felles skal drive petroleumsvirksomhet på et definert geografisk område og ved inngåelse av Avtale for petroleumsvirksomhet danner et felles interessentskap.

Letefasen omfatter i denne veileder regler fram til forslag om utbygging og drift av funn fremmes av operatøren i interessentskapet.

Åpne alle
Lukk alle
Myndighets- relasjon Partner- relasjon Lov / forskrift Konsesjons / avtaleverket Retningslinjer / veiledere / div Merknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
Merknad
Utvinningstillatelsen
Lovgrunnlag for letevirksomheten
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Modell for Utvinningstillatelse til bruk ved regulære konsesjonsrunder
Konsesjons/avtaleverket
Modell for Utvinningstillatelse i runde for Tildeling forhåndsdefinert område (TFO)
Konsesjons/avtaleverket
Etablering av interessentskap (inkl. samarbeids- og regnskapsavtalen)
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Registrering av tillatelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Området for utvinningtillatelsen
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Varigheten av en utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Forlengelse av en utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Deling av området for en utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Tilbakelevering/oppgivelse
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Operatøren
Lovgrunnlag for operatørskapet
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Skifte av operatør
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Virksomhetsstyring i interessentskapet
Virksomhetsstyring
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Arbeidsprogram regulert i Samarbeidsavtalen artikkel 12
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Budsjett, utgiftsfullmakter er regulert i Samarbeidsavtalen artikkel 12
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Anskaffelser regulert i SA art. 13
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Disposisjoner av utvinningstillatelsen
Overdragelse av deltakerandel
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Endringer i eierskap hos rettighetshaver/overdragelse aksjeposter
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Forkjøpsrett for Staten artikkel 23.3
check Myndighetsrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Pantsettelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Subsidiært ansvar for økonomiske forpliktelser
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Avtaler mellom avhengige selskaper
Avtaler i konsern
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Arbeidsforpliktelse og arbeidsprogram
Lovgrunnlag for arbeidsforpliktelsen
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Innholdet i arbeidsforpliktelsen
check Myndighetsrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Arbeidsprogram
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Drill-or-drop
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Innhenting av seismikk
Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Seismikk og fiskerier
Retningslinjer/veiledere/div
Undersøkelsesaktivitet - opplysningsplikt m.v
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Gjennomføring av seismiske undersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Transaksjoner av seismiske data, boreresultater mv Samarbeidsavtalen artikkel 26
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Innsendelse av materiale og dokumentasjon fra undersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Loggbok for fiskerikyndig
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Veiledning for rapportering av seismiske data
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Bore- og brønnaktivitet
Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Bore- og brønnaktivitet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Registrering
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Rapportering av geofaglige og reservoartekniske brønndata
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Boreprogram geofaglig innhold
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Håndtering av sensitiv informasjon fra letebrønner
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Virksomhet på egen risiko (Sole risk) henvisning til Samarbeidsavtalen artikkel 18
Gjennomføring av virksomhet som ikke vedtas i styringskomiteen
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Ikke-deltakende parters adgang til å tre inn senere
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Rapportering og dokumentasjon
Materiale og opplysninger vedr. petroleumsvirksomheten
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Offentlig tilgjengelig opplsyninger
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Varsling og rapportering
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Areal- og produksjonsavgift m.v.
Areal, produksjonsavgift m.v.
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Avgiftssatser for arealavgift
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Betaling av arealavgift
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Veiledning til søknad om fritak for arealavgift for forekomster som er inkludert i PUD eller ved boring av en undersøkelsesbrønn jf. Petrf. § 39 (2)
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Andre naturforekomster enn petroleumsforekomster m.v
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Utsettelse av leteboring og utbygging
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Myndighetenes tilsyn og overvåkning av petroleumsvirksomheten
Tilsyn av petroleumsvirksomheten
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Erstatning til fiskere
Særlige regler om erstatning til norske fiskere
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Forsikring
Forsikring
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Partene kan selv sørge for forsikring
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Forsikringsrapportering til Olje- og energidepartementet
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Erstatningsansvar for forurensningsskade
Erstatningsansvar for forurensningsskade
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift

Utbygging

Fasen "Utbygging" omfatter perioden fra og med beslutning om konkretisering av kommersiell utnyttelse av forekomst (BOK) frem til drift av anlegg igangsettes. 

Åpne alle
Lukk alle
Myndighets- relasjon Partner- relasjon Lov / forskrift Konsesjons / avtaleverket Retningslinjer / veiledere / div Merknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
Merknad
Utvinningstillatelsen
Modell for Utvinningstillatelse til bruk ved ordinære konsesjonsrunder
Konsesjons/avtaleverket
Modell for Utvinningstillatelse i runde for Tildeling i forhåndsdefinerte område
Konsesjons/avtaleverket
Avtale for petroleumsvirksomhet (inkl. samarbeids- og regnskapsavtalen)
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Andre parters tilgang til området for utvinningstillatelse
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Varigheten av en utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Forlengelse av en utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Deling av området for en utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Tilbakelevering/ oppgivelse
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Operatøren
Rettsgrunnlaget for operatørskapet
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Skifte av operatør
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Virksomhetsstyring i interessentskapet
Virksomhetsstyring
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Arbeidsprogram, budsjett, utgiftsfullmakter
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Anskaffelser
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Virksomhetsstyring hos rettighetshaver
Krav til forsvarlig petroleumsvirksomhet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Ledelse av petroleumsvirksomhet, base m.v.
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Plikt til å etterleve petroleumsloven og til å påse at bestemmelser blir overholdt
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Avtaler i konsern/mellom avhengige selskaper
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Endringer i eierskap hos rettighetshaver/overdragelse aksjeposter
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Leie av produksjonsinnretning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Disposisjoner av utvinningstillatelsen
Overdragelse av deltakerandel
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Endringer i eierskap hos rettighetshaver/overdragelse aksjeposter
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Forkjøpsrett for Staten
check Myndighetsrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Pantsettelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Subsidiært ansvar for økonomiske forpliktelser
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Innhenting av seismikk
Trasèundersøkelser og andre grunnundersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Seismikk og fiskerier
Retningslinjer/veiledere/div
Undersøkelsesaktivitet - opplysningsplikt m.v
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Gjennomføring av seismiske undersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Transaksjoner av seismiske data, boreresultater mv
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Innsendelse av materiale og dokumentasjon fra undersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Loggbok for fiskerikyndig
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Veiledning for rapportering av seismiske data
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Bore- og brønnaktivitet
Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Bore- og brønnaktivitet
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Registrering
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Rapportering av geofaglige og reservoartekniske brønndata
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Boreprogram geofaglig innhold
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Håndtering av sensitiv informasjon fra letebrønner
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Forsvarlig utvinning av petroleum
Normen for forsvarlig utvinning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Krav om samtykke til oppstart og videreføring
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Samordnet petroleumsvirksomhet (Standard samordningsavtale)
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Produksjonsforløp
Fastsettelse av produksjonsforløp m.v.
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Forberedelse, påbegynnelse og videreføring av utvinning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Produksjonsprogram
check Myndighetsrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Pålegg om utvinning
Forberedelse, påbegynnelse og videreføring av utvinning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Uttak av petroleum
Uttak av olje
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Uttak av naturgass
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Fastsettelse av leveringspunkt i interessentskapet
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Ilandføring og transport av olje
Ilandføring av petroleum
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Levering til nasjonale behov
Levering til nasjonalt behov
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Levering i tilfelle krig, krigsfare og forsyningskriser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Gasstransport
Gasscos særlige operatøransvar for helhetlige driften av oppstrøms gassrørledningsnett m.v.
Lov/forskrift
Adgang til oppstrøms gassrørledningsnett
Lov/forskrift
Fastsettelse av tariffer mv. for Gassled
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Terms and Conditions for Transportation of Gas in Gassled
Konsesjons/avtaleverket
Målinger og salg
Måling m.v. av produsert petroleum
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Fastsettelse av rettighetshavers inntekter ved ligning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Salg av gass
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Areal- og produksjonsavgift m.v.
Avgiftssatser for arealavgift
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Betaling av arealavgift
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Produksjons- og arealavgift
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Fradrag for arealavgift i produksjonsavgiften
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Veiledning til søknad om fritak for arealavgift for forekomster som er inkludert i PUD eller ved boring av en undersøkelsesbrønn jf. Petrf. § 39 (2)
check Myndighetsrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Andre naturforekomster enn petroleumsforekomster m.v
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Utsettelse av leteboring og utbygging
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Andres bruk av innretninger
Lovgrunnlag
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Forskrift om andres bruk av innretninger
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Merknad
Avtaler om andres bruk av innretninger
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Opplysningsplikt
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Bruk av innretninger for behandling av transport og lagring av CO2
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Myndighetenes tilsyn og overvåkning av petroleumsvirksomheten
Tilsyn med petroleumsvirksomheten
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Rapportering og dokumentasjon
Materiale og opplysninger vedrørende petroleumsvirksomheten
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Offentlig tilgjengelig opplysninger
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Opplysninger og dokumentasjon
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Varsling og rapportering av hendelser til Oljedirektoratet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Rapportering av produksjonsdata
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI)
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Sikkerhetsstillelse
Sikkerhetsstillelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Ansvar for forpliktelser overfor staten
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Forsikring
Forsikring
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Merknad
Partene kan selv sørge for forsikring
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Forsikringsrapportering til OED
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Erstatningsansvar for forurensningsskade
Erstatningsansvar for forurensningsskade
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Erstatning til fiskere
Særlige regler om erstatning til norske fiskere
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Forslag om utbygging
Styringskomiteens rolle og god virksomhetsstyring
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Grunnlaget for og beslutning om videreføring (”BOV”)
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Plikt for operatøren til å utarbeide en utbyggingsplan ved styringskomiteens vedtak av BOV
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Rettighetshavers adgang til å utarbeide egen utbygningsplan
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Standard TFO utvinningstillatelsen Pkt. 4 D
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Dokumentasjon ved milepæler (BOK og BOV) før innlevering av PUD og PAD
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Konsekvensutredning
Konsekvensutredning i plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsekvensutredning i plan for anlegg og drift av innretninger
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Trasèundersøkelser og andre grunnundersøkelser
Trasèundersøkelser og andre grunnundersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster (utbyggingsplan)
Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Innhold og beskrivelse av utbyggingen i plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Behandling av utbyggingsplan i interessentskapet
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Behandling av utbyggingsplan i nyere utvinningstillatelser med kun to rettighetshavere
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Plan for anlegg og drift av innretninger
Tillatelse til anlegg og drift av innretninger
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Innhold i plan for anlegg og drift av innretninger
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Tiltak som krever tillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Utbygging
Utbygningen skjer på vegne av de deltakende Parter og skal gjennomføres uten ugrunnet opphold etter at utbyggingsplanen er godkjent av OED
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Adgang til å trekke tilbake en tiltredelse av utbyggingsplanen i visse tilfeller
check Myndighetsrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Utsettelse av leteboring og utbygging
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Rett for Olje - og energidepartementet til å tilbakekalle utvinningstillatelsen ved manglende fremdrift
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Pålegg om å forberede fremleggelse av PUD/PAD
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Anskaffelser
Preinvestering
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Alminnelig anskaffelsesregler
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Proximity og krysningsavtaler
Mini guide for proximity and crossing agreements
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Modellavtale for crossing og proximity agreements
Retningslinjer/veiledere/div
Virksomhet på egen risiko
Gjennomføring av virksomhet uten flertallsvedtak i styringskomité
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Ikke-deltakende parters adgang til å tre inn senere
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Utbygging på egen risiko
Utbygging på egen risiko
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Utvinningstillatelser med kun to rettighetshavere
Krav om samtykke til oppstart eller videreføring av bruk av innretninger
Samtykke til oppstart og videreføring
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div

Drift

Fasen "Drift" omfatter perioden fra drift igangsettes fram til driften avsluttes.

Åpne alle
Lukk alle
Myndighets- relasjon Partner- relasjon Lov / forskrift Konsesjons / avtaleverket Retningslinjer / veiledere / div Merknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
Merknad
Utvinningstillatelsen
Modell for Utvinningstillatelse til bruk ved ordinære konsesjonsrunder
Konsesjons/avtaleverket
Modell for Utvinningstillatelse i runde for Tildeling i forhåndsdef. område
Konsesjons/avtaleverket
Avtale for petroleumsvirksomhet (inkl. samarbeids- og regnskapsavtalen)
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Andre parters tilgang til området for utvinningstillatelse
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Varigheten av en utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Forlengelse av en utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Deling av området for en utvinningstillatelse
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Tilbakelevering/ oppgivelse
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Operatøren
Lovgrunnlag for operatørskapet
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Skifte av operatør
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Virksomhetsstyring i interessentskapet
Virksomhetsstyring
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Arbeidsprogram, budsjett, utgiftsfullmakter
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Anskaffelser
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Virksomhetsstyring hos rettighetshaver
Krav til forsvarlig petroleumsvirksomhet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Ledelse av petroleumsvirksomhet, base m.v.
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Avtaler i konsern/mellom avhengige selskaper
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Plikt til å etterleve petroleumsloven og til å påse at bestemmelser blir overholdt
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Leie av produksjonsinnretning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Endringer i eierskap hos rettighetshaver/overdragelse aksjeposter
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Disposisjoner av utvinningstillatelsen
Overdragelse av deltakerandel
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Endringer i eierskap hos rettighetshaver/overdragelse aksjeposter
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Forkjøpsrett for Staten
check Myndighetsrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Pantsettelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Subsidiært ansvar for økonomiske forpliktelser
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Innhenting av seismikk
Trasèundersøkelser og andre grunnundersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Seismikk og fiskerier
Retningslinjer/veiledere/div
Undersøkelsesaktivitet - opplysningsplikt m.v
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Gjennomføring av seismiske undersøkelser
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Transaksjoner av seismiske data, boreresultater mv
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Innsendelse av materiale og opplysninger fra undersøkelsesaktivitet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Loggbok for fiskerikyndig person
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Veiledning for rapportering av seismiske data
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Bore- og brønnaktivitet
Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Bore- og brønnaktivitet
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Registrering
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Rapportering av geofaglige og reservoartekniske brønndata
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Boreprogram geofaglig innhold
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Håndtering av sensitiv informasjon fra letebrønner
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Forsvarlig utvinning av petroleum
Normen for forsvarlig utvinning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Krav om samtykke til oppstart og videreføring
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Samordnet petroleumsvirksomhet (Standard samordningsavtale)
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Produksjonsforløp
Fastsettelse av produksjonsforløp m.v.
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Forberedelse, påbegynnelse og videreføring av utvinning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Produksjonsprogram
check Myndighetsrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Pålegg om utvinning
Forberedelse, påbegynnelse og videreføring av utvinning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Uttak av petroleum
Uttak av olje
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Uttak av naturgass
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Fastsettelse av leveringspunkt i interessentskapet
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Ilandføring og transport av olje
Ilandføring av petroleum
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Levering til nasjonale behov
Levering i tilfelle krig, krigsfare og forsyningskriser
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Levering til nasjonalt behov
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Gasstransport
Adgang til oppstrøms gassrørledningsnett
Lov/forskrift
Gassco for den helhetlige driften av oppstrøms gassrørledningsnett m.v.
Lov/forskrift
Fastsettelse av tariffer mv. for Gassled
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Terms and Conditions for Transportation of Gas in Gassled
Konsesjons/avtaleverket
Målinger og salg
Måling m.v. av produsert petroleum
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Fastsettelse av rettighetshavers inntekter ved ligning
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Areal- og produksjonsavgift m.v.
Areal, produksjonsavgift m.v.
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Avgiftssatser for arealavgift
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Betaling av arealavgift
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Produksjons- og arealavgift
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Fradrag for arealavgift i produksjonsavgiften
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Veiledning til søknad om fritak for arealavgift for forekomster som er inkludert i PUD eller ved boring av en undersøkelsesbrønn jf. Petrf. § 39 (2)
check Myndighetsrelasjon
Retningslinjer/veiledere/div
Andre naturforekomster enn petroleumsforekomster m.v
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Utsettelse av leteboring og utbygging
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Andres bruk av innretninger
Lovgrunnlag
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Forskrift om andres bruk av innretninger
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Merknad
Avtaler om andres bruk av innretninger
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Retningslinjer/veiledere/div
Opplysningsplikt
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Bruk av innretninger for behandling av transport og lagring av CO2
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Myndighetenes tilsyn og overvåkning av petroleumsvirksomheten
Tilsyn av petroleumsvirksomheten
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Rapportering og dokumentasjon
Materiale og opplysninger vedrørende petroleumsvirksomheten
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Offentlig tilgjengelig opplysninger
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Opplysninger og dokumentasjon
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Varsling og rapportering av hendelser til Oljedirektoratet
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Produksjonsdatarapportering
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI)
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Konsesjons/avtaleverket
Sikkerhetsstillelse
Sikkerhetsstillelse
Lov/forskrift
Ansvar for forpliktelser overfor staten
Lov/forskrift
Forsikring
Forsikring
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift
Merknad
Partene kan selv sørge for forsikring
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Konsesjons/avtaleverket
Forsikringsrapportering til OED
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div
Erstatningsansvar for forurensningsskade
Erstatningsansvar for forurensningsskade
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Erstatning til fiskere
Særlige regler om erstatning til norske fiskere
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Retningslinjer/veiledere/div

Avslutning

Fasen "Avslutning" omfatter perioden fra arbeidet med avslutningsplan igangsettes til virksomheten under utvinningstillatelsen er avsluttet.

Avslutningsfasen overlapper med driftsfasen, for driftsrelaterte temaer vises det til fasen «Drift».

Åpne alle
Lukk alle
Myndighets- relasjon Partner- relasjon Lov / forskrift Konsesjons / avtaleverket Retningslinjer / veiledere / div Merknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Merknad
Plikten til å fremlegge avslutningsplan
Pliktens rekkevidde – gjelder alle «innretninger»
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Frist for fremleggelse av avslutningsplan
check Myndighetsrelasjon
Lov/forskrift
Krav til avslutningsplanens innhold
check Myndighetsrelasjon
check Partnerrelasjon
Lov/forskrift